RSS
   |    Login   |   Početna   |     Blog   |    Pitanja   |   Kontakt   |   English   |   Pretraživač   |   

Naš tim

Našu ključnu snagu predstavlja osnovni tim od deset stalno zaposlenih i mreža saradnika od trideset istraživača i konsultanata koji djeluju na području zapadnog Balkana.

Ekspertiza našeg tima i spoljnih saradnika pokriva područja u kojima pružamo podršku organima uprave i preduzećima u oblastima kao što su kreiranje javnih politika, priprema analiza i studija, lokalni i regionalni razvoj, upravljanje projektima, marketing i uvođenje standarda kvaliteta. Suočavajući se sa različitim razvojnim izazovima, Eda je uspostavila mrežu saradnika što omogućava brzo okupljanje projektnih timova koji mogu uspješno da odgovore na zahtjeve klijenata i da proizvedu kvalitetna rješenja.

Zaposleni


Zdravko Miovčić, Magistar društvenih nauka za rješavanje razvojnih problema, je direktor Razvojne agencije Eda. Posjeduje značajno konsultantsko, istraživačko i praktično iskustvo vezano za ekonomski razvoj, razvoj preduzeća i razvoj dobre uprave. Učestvovao je u 35 međunarodnih projekata u BiH i Srbiji i Crnoj Gori, od toga je 15 vodio kao menadžer projekta ili vođa tima. Kao vodeći trener i konsultant osposobio je više od dvadesetak lokalnih razvojnih timova za strateško planiranje razvoja. Ima status međunarodnog konsultanta i povremeno je angažovan na razvojnim projektima izvan BiH (posebno u Srbiji). Autor je tri knjige (“Brzo odlučivanje”, 1990; “Kako do dobre uprave”, 2004; “Kako da planiramo lokalni razvoj”, 2005) i niza istraživačkih radova i studija slučajeva, te urednik 5 stručnih publikacija u izdanju Ede. Ima objavljene priloge u međunarodnim publikacijama koje se bave lokalnim razvojem i lokalnom upravom.


Saradnici

 • Zdravko Zlokapa, prof. dr pravnih nauka, stručnjak za oblast lokalne uprave
 • Milenko Krajišnik, magistar ekonomskih nauka, stručnjak za javne finansije i finansije lokalne uprave
 • Sara Savanović, diplomirani ekonomista, stručnjak za reviziju i poslovno planiranje
 • Ranko Karapetrović, diplomirani pravnik, stručnjak za pravne aspekte lokalne uprave i uvođenje koncepta dobre uprave
 • Radoslav Grujić, prof. dr tehnologije, stručnjak za pripremu preduzeća za uvođenje HACCP standarda
 • Vid Jovišević, prof. dr mašinstva, stučnjak za pripremu preduzeća za uvođenje integralnog sistema kvaliteta i CE znaka
 • Miroslav Bobrek, prof. dr mašinstva, stučnjak za pripremu preduzeća za uvođenje integralnog sistema kvaliteta i CE znaka
 • Slobodan Ćamilović, prof. dr organizacionih nauka, stručnjak za upravljanje ljudskim resursima
 • Mirko Dejanović, diplomirani ekonomista, stručnjak za izvozne i investicione mogućnosti preduzeća
 • Željko Raspudić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, stručnjak za informacione tehnologije i baze podataka
 • Mladen Radić, diplomirani inžinjer mašinstva, stručnjak za informacione tehnologije i internet aplikacije
 • Nenad Savković, grafički dizajner, stručnjak za izvođenje vizuelnih rješenja i grafički dizajn
 • Ivan Jevđović, specijalista za reklamu i PR u medijima
 • Ljubiša Marković, diplomirani pravnik, stručnjak za oblast lokalne uprave
 • Elmir Srkalović, diplomirani pravnik, stručnjak za oblast lokalne uprave
 • Ferid Mustafić, diplomirani inžinjer elektrotehnike, stručnjak za oblast lokalne samouprave i informacionih tehnologija
 • Siniša Pratljačić, konsultant za potrebe malih i srednjih preduzeća (MSP) u oblasti osiguranja
 • Dario Tučić, diplomirani ekonomista, stručnjak za marketing menadžment
 • Dragan Šuput, diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija, ekspert za razvoj preduzeća.