RSS
   |    Login   |   Početna   |     Blog   |    Pitanja   |   Kontakt   |   English   |   Pretraživač   |   

Zenica, 16.5.2017 - Na svečanoj ceremoniji organizovanoj u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH - EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Edi je dodijeljen certifikat o dodjeli granta za realizaciju projekta "KRIN – Kreiranje regionalne inovacione mreže".
više informacija

Prnjavor, 15.5.2017 - U okviru projekta „Partnerstvo za kvalitetna radna mjesta i konkurenost“, finansiranom od strane Evropske unije (u okviru poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“, implementiran od strane Međunarodne organizacije rada), koji se provodi na području opštine Prnjavor, provedeno je istraživanje o potrebama preduzeća iz industrijskih sektora za zapošljavanjem u narednom periodu i neophodnim znanjima i vještinama koje nezaposleni treba da imaju za rad u industriji.
više informacija

Trebinje, 12.5.2017 - U Trebinju je u četvrtak 11.5.2017. održan uvodni sastanak u sklopu izrade nove Strategije razvoja Grada Trebinja za period 2018-2025.
više informacija

Banjaluka, 5.5.2017 - Sa zainteresovanim javnim preduzećima će se kroz partnerski odnos sarađivati na razvoju i promociji regulatornih i drugih poboljšanja u oblasti transparentnosti poslovanja javnih preduzeća u BiH. Rok za podnošenje prijava je produžen do 26.05.2017. godine.
više informacija

Banja Luka, 28.4.2017 - Kao bitan dio procesa realizacije zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH - EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Eda je organizovala i moderirala radionice sa predstavnicima Opštine Gračanica i Brčko Distrikta, na kojima su pripremljeni nacrti akcionih planova za realizaciju prioritetnih mjera poboljšanja poslovnog okruženja, prethodno odabranih u saradnji sa predstavnicima lokalne privrede – vlasnicima i direktorima malih i srednjih preduzeća iz ključnih privrednih sektora.
više informacija

Banjaluka, 14.4.2017 - U okviru projekta "Transparentna i odgovorna javna preduzeća u Bosni i Hercegovini" otvoren je javni poziv za izražavanje interesa za tehničku pomoć javnim preduzećima u BiH za pripremu i prezentaciju godišnjih planova poslovanja i godišnjih izvještaja o poslovanju.
više informacija

Banjaluka, 31.3.2017 - U prostorijama Privredne komore Republike Srpske održan je treći,ovaj put zajednički sastanak sektorskih odbora metaloprerađivačke i drvoprerađivačke industrije na temu usklađivanja ponude i tražnje za radnom snagom.
više informacija

Banjaluka, 29.3.2017 - U okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH - EU ProLocal, kojeg implementira GIZ, Eda je organizovala i moderirala radionice sa predstavnicima opština Ljubuški, Posušje, Grude i Grada Širokog Brijega, na kojima je izvršena procjena uslova za realizaciju poboljšanja kojim će se unaprijediti lokalno poslovno okruženje i poboljšati politike i instrumenti podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.
više informacija

Sarajevo, 27.3.2017 - Na svečanoj ceremoniji koja je danas održana u prostorijama Delegacije Evropske unije u BiH, Edi je dodijeljen certifikat o dobitku granta u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“.
više informacija

Banjaluka, 24.3.2017 - Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Edom je izradila „Budžet za građane“ – dokument koji na jednostavan i ilustrativan način prikazuje budžet ove institucije za 2017. godinu.
više informacija

Banjaluka, 17.3.2017 - U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta drvoprerađivačkih preduzeća u oblasti marketinga, predstavnici Ede, GIZ-a i njemački ekspert za drvopreradu g. Christian Kaupert su obišli devet preduzeća iz Mostara, Neuma, Širokog Brijega, Zenice, Gračanice, Teslića i Prijedora.
više informacija

Banjaluka, 9.3.2017 - U okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH - EU Prolocal, kojeg implementira GIZ, održana je radionica sa predstavnicima ministarstava Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je izvršena samoprocjena poslovnog okruženja županije prema metodologiji lokalizacije evropskog Akta o malom biznisu - LocalAct.
više informacija

Banjaluka, 3.3.2017 - U okviru implementacije ugovora sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i istraživanja stanja i mogućnosti poboljšanja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i javnim uslugama u zemljama zapadnog Balkana, obavljeni su intervjui sa predstavnicima brojnih institucija koje aktivno učestvuju u procesu reforme javne uprave u Crnoj Gori.
više informacija

Banjaluka, 28.2.2017 - U cilju procjene načina za poboljšanje primjene aktuelne Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013-2017. godina i Akcionog plana, te podsticanja republičkih organa da intenziviraju napore za unapređenje borbe protiv korupcije, održane su dvije radionice na kojima su učestvovali predstavnici relevantnih ministarstava, institucija i agencija.
više informacija

Banjaluka, 27.2.2017 - U okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“, pripremljena je analiza stejkholdera koja je usmjerena na identifikovanje interesa i uticaja relevantnih grupa kako bi se zadovoljile njihove potrebe i osmislio adekvatan pristup njihovog uključivanja u projekat.
više informacija

Prikaži još vijesti

>>