RSS
   |    Login   |   Početna   |     Blog   |    Pitanja   |   Kontakt   |   English   |   Pretraživač   |   

Banjaluka, 17.3.2017 - U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta drvoprerađivačkih preduzeća u oblasti marketinga, predstavnici Ede, GIZ-a i njemački ekspert za drvopreradu g. Christian Kaupert su obišli devet preduzeća iz Mostara, Neuma, Širokog Brijega, Zenice, Gračanice, Teslića i Prijedora.
više informacija

Banjaluka, 9.3.2017 - U okviru zajedničkog programa Evropske Unije i njemačke vlade za podršku lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvoju u BiH - EU Prolocal, kojeg implementira GIZ, održana je radionica sa predstavnicima ministarstava Hercegovačko – neretvanske županije, na kojoj je izvršena samoprocjena poslovnog okruženja županije prema metodologiji lokalizacije evropskog Akta o malom biznisu - LocalAct.
više informacija

Banjaluka, 3.3.2017 - U okviru implementacije ugovora sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i istraživanja stanja i mogućnosti poboljšanja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i javnim uslugama u zemljama zapadnog Balkana, obavljeni su intervjui sa predstavnicima brojnih institucija koje aktivno učestvuju u procesu reforme javne uprave u Crnoj Gori.
više informacija

Banjaluka, 28.2.2017 - U cilju procjene načina za poboljšanje primjene aktuelne Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013-2017. godina i Akcionog plana, te podsticanja republičkih organa da intenziviraju napore za unapređenje borbe protiv korupcije, održane su dvije radionice na kojima su učestvovali predstavnici relevantnih ministarstava, institucija i agencija.
više informacija

Banjaluka, 27.2.2017 - U okviru projekta “Transparentna i odgovorna javna preduzeća u BiH“, pripremljena je analiza stejkholdera koja je usmjerena na identifikovanje interesa i uticaja relevantnih grupa kako bi se zadovoljile njihove potrebe i osmislio adekvatan pristup njihovog uključivanja u projekat.
više informacija

Banjaluka, 17.2.2017 - U želji da saznamo kakav je imidž Ede u svijesti onih do kojih nam je najviše stalo - predstavnici jedinica lokalne samouprave, preduzeća, institucija, donatora i međunarodnih organizacija, pitali smo ih kako ocjenjuju Edinu stručnost, profesionalnost, kvalitet rješenja, kreativnost, fleksibilnost, komunikacije i druge karakteristike saradnje, kao i to kakve su im spontane asocijacije na Edu.
više informacija

Zapadni Balkan, 5.1.2017 - Na osnovu ugovora potpisanog u decembru 2016. godine sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA), Eda je otpočela istraživanje stanja i mogućnosti poboljšanja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi i javnim uslugama u zemljama zapadnog Balkana.
više informacija

Banjaluka, 26.12.2016 - Želimo vam puno razloga za osmijeh u novoj 2017. godini. Eda tim
više informacija

Bijeljina, 3.12.2016 - 1. i 2. decembra je u Bijeljini održana radionica sa predstavnicima Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO) u vezi sa izradom budžeta za građane ove institucije.
više informacija

Banjaluka, 24.11.2016 - Na osnovu ugovora potpisanog sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini, Eda pokreće projekat „Transparentna i odgovorna javna preduzeća“.
više informacija

Banja Luka, 28.10.2016 - Edina originalna metodologija lokalizacije evropskog Akta o malom biznisu (Small Business Act) biće primjenjena u još 10 opština u BiH. Time će biti omogućeno lokalnim vlastima i privrednicima da, putem fokusiranog dijaloga, brzo i kvalitetno izaberu prioritetne mjere kojima će se unaprijediti lokalno poslovno okruženje i poboljšati politike i instrumenti podrške preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima.
više informacija

Banja Luka, 26.9.2016 - Predstavnici Ambasade Švedske i Agencije za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke su na današnjem sastanku sumirali rezultate i iskustva stečena tokom implementacije projekta CREDO Krajina koji je finansirala Švedska, a implementirala Eda.
više informacija

Teslić, 6.9.2016 - U sklopu procesa izgradnje kapaciteta aktera lokalnih zajednica u kojima je u toku proces izrade strategije razvoja (Novi Grad, Čelinac i Živinice), organizovana je obuka za vještine zagovaranja. Prisutni su bili predstavnici NVO, jedinica lokalne samouprave i javnih ustanova.
više informacija

Novi Grad, Čelinac, Živinice, 19.8.2016 - U sklopu procesa izrade strategija razvoja opština Novi Grad, Čelinac i Živinice za period 2017-2026, održani su 11.8., 16.8. i 18.8. prvi sastanci opštinskih Partnerstava za razvoj.
više informacija

Banjaluka, 12.8.2016 - Jedinstvena je ocjena svih učesnika da ovaj projekat predstavlja prekretnicu u nekoliko važnih aspekata: veliki broj vlasnika i direktora firmi bio je stalno i snažno uključen u dijagnozu problema i skiciranje intervencija za poboljšanje njihove konkurentnosti; veliki broj firmi u sva četiri sektora ciljana projektom unaprijedio je svoje poslovanje koristeći podršku projekta; metode rada i instrumenti podrške razvijeni u toku projekta pokazali su visok nivo efektivnosti i efikasnosti, tako da se već intenzivno preuzimaju od strane drugih projekata i institucija podrške.
više informacija

Prikaži još vijesti

>>