RSS
   |    Login   |   Početna   |     Blog   |    Pitanja   |   Kontakt   |   English   |   Pretraživač   |   

Projekat CREDO Krajina

CREDO Krajina je projekat koji finansira Švedska, a implementira ga Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

Cilj projekta je da se poboljša konkurentnost malih i srednjih preduzeća na području Krajine, kako bi se kreirala i održala radna mjesta, smanjilo siromaštvo i poboljšao ekonomski status ovog područja. Projekat treba da omogući kreiranje više od 200 novih radnih mjesta i održanje do 1000 radnih mjesta u kompanijama / sektorima obuhvaćenim projektnim intervencijama. Takođe, projekat treba da olakša vertikalnu i horizontalnu koordinaciju politika usmjerenih prema malim i srednjim preduzećima u projektnom području.

Projekat traje 30 mjeseci, a sastoji se od više faza i komponenti. Putem početnih analiza odabraće se prioritetni privredni sektori sa većim potencijalom za kreiranje novih radnih mjesta, a onda će predstavnici preduzeća iz tih sektora, kroz sektorske odbore, definisati prioritetne potrebe za savjetodavnom podrškom i obukom za preduzeća. Uz to, dio savjetodavne i finansijske podrške biće usmjeren i prema gradovima i opštinama koji namjeravaju da bitno unaprijede lokalno poslovno okruženje i uspostave stalan i sadržajan dijalog sa privatnim sektorom.      Vijesti


   Publikacije


   Saopštenja